Ostatnie Wpisy

LIP

10

linkologia.pl spis.pl
 

Wszys­tko stało się piękniej­sze, uli­ce jaśniej­sze, a ludzie po­god­niej­si. Tak sa­mo ja na no­wo odżyłam. Jes­tem jak kro­kus, który prze­bija się po zi­mie, bo czu­je ciepło, które bi­je z zewnątrz. Kieruję swoją twarz w stronę słońca i uśmie­cham się do ludzi, których mi­jam na uli­cy. Zaczy­nam na no­wo żyć. Po cza­sie pełnym mro­zu i mar­two­ty. Wdycham pełną pier­sią po­wiet­rze, a na us­tach ma­luje mi się uśmiech.

hollymolly   tagi:

STY

07

linkologia.pl spis.pl
 

Naj­le­piej mieć ot­war­te ser­ce i głowę: kar­mić pta­ki, nie oce­niać, nie dać się rwać na ka­wałki, nie od­da­wać od­dechu ludziom bez ser­ca, mieć jas­ny umysł - więć moi mi­li cie­szmy się, do­ce­niaj­my się, nag­radzaj­my - na­wet sa­mi... jeśli in­ni te­go nie ro­bią. Wszel­kiej po­myślności w No­wym Ro­ku

hollymolly   tagi:

STY

07

linkologia.pl spis.pl
 

Szczęście nadaje sens życiu, to magia w Twym sercu zaklęta.
Nie pozwól mu zostać w ukryciu, podaruj je bliskim w Święta.
Życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

hollymolly   tagi:

STY

07

linkologia.pl spis.pl
 

Czas to nie autos­tra­da między kołyską, a gro­bem. Czas to bu­jany fo­tel na we­ran­dzie w pro­mieniach je­sien­ne­go słońca, aro­mat wspom­nień znad gorącej her­ba­ty, łagod­ność do­tyku, niedo­kończo­ny list... Czas to za długie ręka­wy ciepłego swet­ra, którym otu­lam tęsknotę i wspólne spoj­rze­nie, gdy niebo widzi­my z dwóch miej­sc na ziemi.

hollymolly   tagi:

STY

07

linkologia.pl spis.pl
 

Lubię pat­rzeć na zachodzące słońce, tą ma­giczną pa­letę pas­te­lowych ko­lorów... Ten wi­dok jest niepow­tarzal­ny i je­dyny w swoim rodza­ju, codzien­nie in­ny a za każdym ra­zem wy­wołuje ta­kie sa­mo uczu­cie i zachwyt... on da­je moim oczom uko­jenie i przyw­ra­ca op­ty­mis­tyczne spoj­rze­nie na życie...

hollymolly   tagi:

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii